Demircan
000

Demircan İnşaat Elektrik Makine Sanayi Tic. A.Ş.

DEMİRCAN iNŞAAT ELEKTRİK MAKİNE SANAYİ TİC. A.Ş./ Kurumsal

01

41 Yıl
Demircan A.Ş. birlik ve bütünlük, anlayış, mükemmellik, sorumluluk, yaratıcılık gibi unsurları temel alan bir takım değerleri kuruluşundan beri esas almaktadır. Bu değerler alınan her iş kararına rehberlik etmektedir.

Ve sonsuz nefes bunu ifade ediyor. Bitmeyecek, nesli tükenmeyecek üç kelime; Demircan, görme duyusu ve tüm yeryüzü.
Demircan. görebildiğiniz heryerde.

Elektrik İletimi ve Dağıtımı. Kuruluşundan bu yana bir çok şehir ve köyde elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı projesini başarıyla tamamlayarak sektöründe kendine saygın bir yer edinen demircan, globalleşme hedefleriyle misyonunu kalite üzerine kurmuş ve mesleğinde daima başarılı olarak sektöre örnek olmuştur.02

VİZYON & MİSYON

apropos_aurelia.jpg

Vizyon

Dünya kalitesi ve standartlarında hizmet sunmak ve tercih edilen işveren statüsünde bir şirket yaratmak.

Misyon

Yetenekli iş gücünün Şirket’e kazandırılması ve şirketin geleceğine yön vermesine öncülük etmek. Olumlu bir organizasyonel iklim oluşturmak. Çalışanların yetkilendirilmesini desteklemek ve gelişimini yönlendirmek. Paydaşların memnun olmasına imkân tanıyan program ve süreçleri geliştirmek, uygulamaya koymak ve desteklemek.

03

KADROMUZ

İş Ahlakı
Profesyonel ekip, iş ahlakı, saygı - sevgi.Bu değerler bizim için herşeyden önemlidir.Ve bu değerleri en iyi şekilde koruyoruz,merkezi kadromuzdan teknik personelimize kadar bu çatı altında daima başarıyı ve sevgiyi büyüttük, ekip ruhunu yıllardır korumayı başardık ve her adımımızı hep birlikte attık.

Merkezi İdari Kadro

 • Gökhan HOSAFÇIİhale Hazırlama ve Satın Alma Müdürü
 • Murat COŞKUNGenel Koordinatör
 • Ömer BAYRAKTAROĞLUMalzeme ve Stok Yönetimi Müdürü
 • Necla ASLANERMuhasebe Müdürü
 • Suzan ÖZSOYMuhasebe ve Finans Sorumlusu
 • Melike ERENİnsan Kaynakları ve İdari İşler Sorumlusu
 • Aşkın ESKİCİMuhasebe Uzmanı
 • Büşra ŞABANOĞLUMuhasebe Uzmanı
 • Yahya İRAZSatın Alma ve Lojistik Sorumlusu
 • Suna CANKURTYönetici Asistan
 • Levet BAKARBüro Elemanı

Teknik Kadro

 • Elektrik Mühendisi2 Kişi
 • Elektrik Elektronik Mühendisi30 Kişi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı11 Kişi
 • Harita Teknikeri4 Kişi
 • İnşaat Teknikeri1 Kişi
 • Elektrik Teknikeri15 Kişi

04

TAM DONANIM

apropos_damien.jpg

Makine ve Ekipman

 • OTOMOBİL60 Adet
 • KAMYONET11 Adet
 • KAMYON15 Adet
 • HİDROLİK PLATFORMLU KAMYONET1 Adet
 • KAZICI YÜKLEYİCİ7 Adet
 • VİNÇLİ KAMYON11 Adet
 • MİNİBÜS3 Adet
 • HİDROLİK PLATFORMLU KAMYON13 Adet
 • ÇEKİCİ3 Adet

Bir diğer ekibimiz, makinelerimiz. sağlam portföyü ile bize yoldaşlık yapan ve sektörde ciddi bir yer almamızda önemli rol alan makinelerimiz biz, Demircan A.Ş. olarak ekip rolünde ciddi bir yer ediniyor.

05

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

DEMİRCAN A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığımız çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, her çalışan kendi yetki sınırları içerisinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. Amacımız, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatları kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek iş kazaları ve meslek hastalıkları doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketlerin, olası kaza risklerini tespit ederek ortadan kaldırmayı bu amaçla her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı,
 • Yapımını üstlendiğimiz her projenin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği risklerini bir kriter olarak değerlendirmeyi,
 • İnsan ve çevre sağlığına zarar verecek her türlü riski önceden belirleyerek önleyici çalışmalar ile kabul edilebilir seviyeye indirmeyi,
 • İş kazalarını ve olabilecek riskler ile ilgili geliştirici ve belirleyici çalışmalar yaparak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanların, taşaronların, tedarikçilerin ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
 • Çalışanlarımızı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • Yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri’ni değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak sürekli yenilemeyi ve planlı olarak tekrarlamayı,
 • DEMİRCAN A.Ş.’yi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

06

DEĞERLERİMİZ

Strateji

Şirket stratejilerini ve iş ihtiyaçlarını destekleyecek IK politika, sistem ve süreçlerini geliştirmek, uygulamak.

Sürdürülebilir başarıyı sağlamak için, global seviyede organizasyon yedekleme planları yapmak ve uygulamak.

Bölgesel ve yerel insan kaynakları bölümleri ile koordinasyon içinde, kurumsal büyüme hedeflerini destekleyecek farklı kademelere göre (yetenek programları, yönetici adayı programları, üst yönetim geliştirme programları gibi) yapılandırılmış gelişim programları tasarlamak ve yönetmek. Çalışanların ve Şirket'in beklentileri doğrultusunda, global seviyede farklı deneyim fırsatları yaratarak her seviyede en iyi profesyonellerin yetişmesini sağlamak.

Değerlerimiz

 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Fikirlere, İnsana, Çevreye ve Farklılıklara Saygı
 • Güvenilirlik ve Dürüstlük
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • Sürekli Gelişim ve Yaratıcılık
 • Açık Fikirlilik
 • Hız ve Esneklik
 • Aktif Katılım
 • Sonuç Odaklılık
 • Ekip Çalışması ve İşbirliği
 • Sosyal Sorumluluk
 • Sürdürülebilirlik
X